MES LAB & RDI Vietnam Workshop

MES LAB WORKSHOP SCHEDULE 

Hội thảo

NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG & NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

THÔNG QUA THIẾT KẾ BAO BÌ SẢN PHẨM THÔNG MINH

Tổ chức bởi: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐA NGÀNH MESLAB

Ngày: 19/03/2019

Địa điểm: Phòng hội thảo

THỜI GIAN

NỘI DUNG

9:00 – 9:30

Đăng ký đại biểu

9:30 – 10:00

Nâng cao tính cạnh tranh thông qua thiết kế hướng tới Trải nghiệm khách hàng

Diễn giả: Bà. Trang, S-River Agency, chuyên gia thiết kế - Bao bì

10:00 – 10:30

Kỹ thuật trực quan hóa thông tin trong thiết kế Bao bì sản phẩm

Diễn giả: Bà. Mai Phương Huệ, MES LAB

10:30 – 11:00

Xây dựng bao bì tương tác phục vụ truyền thông cho sản phẩm

Diễn giả: Ông. Ngô Xuân Bình, MES LAB

11:30

Kết thúc hội thảo

Workshop

TẠO LẬP, PHÁT TRIỂN VÀ ĐÁNH GIÁ Ý TƯỞNG SẢN PHẨM “BAO BÌ TƯƠNG TÁC”

GIÚP NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG & PHỤC VỤ TRUYỀN THÔNG SẢN PHẨM

THỜI GIAN

NỘI DUNG

13:30 – 14:00

Đăng ký đại biểu

14:00 – 14:30

(Phần dẫn) Bao bì tương tác, xu hướng công nghệ mới và những cách tiếp cận

14:30 – 15:30

Hướng dẫn chia nhóm thực hành và cách chấm điểm

15:30 – 16:00

Thảo luận và phát triển ý tưởng

16:00 – 17:00

Bảo vệ ý tưởng, chấm điểm và trao giải

17:00

Kết thúc workshop

 RDI VIETNAM WORKSHOP SCHEDULE

Hội thảo

ĐẨY MẠNH R&D, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI CHO NGÀNH BAO BÌ TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP 4.0  VÀ CÁC XU THẾ HỢP TÁC LIÊN NGÀNH MỚI

Tổ chức bởi: HIỆP HỘI NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN PHỤC VỤ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM (RDI VIETNAM)

Ngày: 21/03/2019

Địa điểm: Phòng Hội thảo kỹ thuật

THỜI GIAN

NỘI DUNG

9:00 – 9:30

Đăng ký đại biểu

9:30 – 10:00

Ngành bao bì & các hướng ứng dụng công nghệ trong bối cảnh Công nghiệp 4.0

Diễn giả: Ông. Hoàng Quang Huy, Thư kí hội RDI

10:00 – 10:30

Mô hình kinh tế tích hợp sản phẩm – dịch vụ nâng cao giá trị & tính cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất bao bì, đóng gói sản phẩm

Diễn giả: Ông. Ngô Xuân Bình, RDI

10:30 – 11:00

Tích hợp thiết kế công nghiệp, sản xuất, chuỗi cung ứng và mạng xã hội trong bối cảnh tối ưu hóa sự hợp tác giữa các bộ phận trong doanh nghiệp: Kỹ thuật, Marketing, Thiết kế, Sản xuất, Kinh doanh & Thương hiệu

Diễn giả: Ông. Lê Sỹ Lộc, RDI Việt Nam

11h30

Kết thúc hội thảo

Workshop

THAM GIA TRẢI NGHIỆM TIẾN HÀNH DỰ ÁN R&D:

PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KINH DOANH TÍCH HỢP SẢN PHẨM – DỊCH VỤ CHO LĨNH VỰC BAO BÌ

THỜI GIAN

NỘI DUNG

13:30 – 14:00

Đăng ký đại biểu

14:00 – 14:30

(Phần dẫn) Mô hình tích hợp sản phẩm - dịch vụ: Xu thế mới trong ngành bao bì và đóng gói

14:30 – 15:30

Hướng dẫn chia nhóm thực hành và cách chấm điểm

15:30 – 16:00

Thảo luận và phát triển ý tưởng

16:00 – 17:00

Bảo vệ ý tưởng, chấm điểm và trao giải

17:00

Kết thúc workshop

THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM 2019
10,000 m2 diện tích trưng bày 554 Đơn vị trưng bày| Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ 9122 Khách tham quan| Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ8 Nhóm gian hàng quốc tế