VAFoST Workshop

KỸ THUẬT THỰC PHẨM & BAO BÌ HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tổ chức bởi: HỘI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM (VAFoST)

Ngày: 21/03/2019

Địa điểm: Phòng hội thảo

THỜI GIAN

NỘI DUNG

8:30 – 9:00

Đón khách

9:00 – 9:15

Khai mạc hội thảo

9:15 – 11:30

1. Vật liệu nhựa dẻo chịu nhiệt gốc sinh học và có thể phân hủy sinh học ứng dụng làm bao bì

Diễn giả: TS. Rangrong Yoksan – Đại học Kasetsart, Thái Lan

2. Polymer xanh: Vật liệu tiềm năng cho bao bì thực phẩm từ nguồn tái tạo được

Diễn giả: ThS. Đặng Minh Khánh – Nghiên cứu sinh, Đại học Kasetsart, Thái Lan

3. Năng lượng bền vững trong sản xuất thực phẩm phẩm - Nghiên cứu & Ứng dụng

Diễn giả: TS. Lại Quốc Đạt – Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

4. Trách nhiệm Doanh nghiệp mở rộng trong quản lý rác thải bao bì thực phẩm

Diễn giả: Bà Nguyễn Ngọc Lý – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi Trường & Cộng Đồng; Nguyên trưởng phòng Phát triển bền vững UNDP Vietnam

5. Hành trình giải cứu rác chết – tái sinh cho bao bì thực phẩm

Diễn giả: Đại diện Dự án “Giải cứu rác chết” – Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP.Hồ Chí Minh

11:30 – 13:15

Nghỉ trưa - Tham quan triển lãm

13:30 – 15:00

1. Bao bì thực phẩm tại TP.HCM  – Thực trạng và  Xu thế

2. Đạo đức Thực phẩm & Giáo dục thực phẩm – xây dựng tư duy về giá trị thực phẩm & phát triển bền vững

Diễn giả: GS.TSKH Lưu Duẩn – Chi hộ trưởng Hội KH & CN Thực Phẩm Việt Nam tại TP.HCM

3. Hỏi đáp & thảo luận

THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM 2019
10,000 m2 diện tích trưng bày 554 Đơn vị trưng bày| Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ 9122 Khách tham quan| Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ8 Nhóm gian hàng quốc tế