Cập Nhật Triển Lãm PPV17

PROPAK VIETNAM 2017 - Cập Nhật Triển Lãm. Nhấp vào đây để coi bản trực tuyển đầy đủ

THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM 2017
8800 m2 diện tích trưng bày  401 Đơn vị trưng bày| Từ 27 quốc gia / vùng lãnh thổ 7972 Khách tham quan| Từ 29 quốc gia / vùng lãnh thổ 11 Nhóm gian hàng quốc tế