Đặt gian hàng

GIAN ĐẤT TRỐNG
GIAN TIÊU CHUẨN
GIAN CAO CẤP
 
 
Giá thường: 540 SGD/ m2
Giá thường: 625 SGD/ m2

Giá thường (tối thiếu 15m2): 650 SGD/ m

Trưng bày. Vui lòng gửi cho tôi báo giá thuê gian hàng
Tham gia nhóm gian hàng từ quốc gia của tôi. Vui lòng gửi thông tin chi tiết
Gian hàng đất trống
Gian hàng tiêu chuẩn

THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM 2019
10,000 m2 diện tích trưng bày 554 Đơn vị trưng bày| Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ 9122 Khách tham quan| Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ8 Nhóm gian hàng quốc tế