THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM2018

10,000 m2 Diện Tích Trưng Bày

 554 Công Ty Trưng Bày | Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ

 9122 Khách Tham Quan | Từ 31 quốc gia/ vùng lãnh thổ

8 Nhóm Gian Hàng Quốc Tế