BÁO CÁO SAU TRIỂN LÃM PROPAK VIETNAM 2019

Vui lòng nhấp vào hình bên dưới để tải Tài liệu Báo cáo sau triển lãm ProPak Vietnam 2019

THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM 2019
10,000 m2 diện tích trưng bày 554 Đơn vị trưng bày| Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ 9122 Khách tham quan| Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ8 Nhóm gian hàng quốc tế