Technical Seminar: Empowering R&D, Technological Application and Development of New Business Models for Packaging Industry in the Context of Industry 4.0 and New Trends of Interdisciplinary Cooperation

TECHNICAL SEMINAR: Empowering R&D, Technological Application and Development of New Business Models for Packaging Industry in the Context of Industry 4.0 and New Trends of Interdisciplinary Cooperation Hội thảo/ Seminar ĐẨY MẠNH R&D, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI CHO NGÀNH BAO BÌ TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP […]

Technical Seminar: Food Engineering and Packaging for Sustainable Development

TECHNICAL SEMINAR: Food Engineering and Packaging for Sustainable Development KỸ THUẬT THỰC PHẨM & BAO BÌ HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Food Engineering and Packaging for Sustainable Development Tổ chức bởi: HỘI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM (VAFoST) Hosted by: Vietnam Association of Food Science & Technology (VAFoST) Ngày/ Date: […]

Workshop: Generation, Development and Evaluation of “Interactive Packaging” Ideas to Improve Customer Experience & Product Communication

WORKSHOP: Generation, Development and Evaluation of “Interactive Packaging” Ideas to Improve Customer Experience & Product Communication Workshop TẠO LẬP, PHÁT TRIỂN VÀ ĐÁNH GIÁ Ý TƯỞNG SẢN PHẨM “BAO BÌ TƯƠNG TÁC” GIÚP NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG & PHỤC VỤ TRUYỀN THÔNG SẢN PHẨM Generation, Development and Evaluation of “Interactive Packaging” Ideas to […]

PROPAK TECHNICAL SEMINARS – ACKNOWLEGDE NEW INDUSTRY TRENDS AND EXPERIENCE ADVANCED PRODUCTS

Experience “best sellers” products brought by Vietnamese companies to ProPak Vietnam 2019   It’s 2 weeks prior to ProPak Vietnam 2019 which will take place from 19 – 21 March 2019 at S.E.C.C, Dist 7, HCMC. Let’s experience some of “Best Sellers” products of local manufacturers and suppliers. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nL_lulB7ttY&feature=emb_logo PPV2019 OVERVIEW 10 July, 2019 THÔNG […]