CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN THEO ĐOÀN

Áp dụng cho các đơn vị tham quan từ 5 thành viên trở lên.
Lý do tham gia?

 • Thẻ tham quan được chuẩn bị trước
 • Nhận danh bạ triển lãm
 • Chụp ảnh lưu niệm đoàn
 • Hỗ trợ phương tiện di chuyển và cơm trưa cho các đoàn lân cận Tp.Hồ Chí Minh
 • Nhận cập nhật về thông tin chương trình và tin tức trong ngành
 • Miễn phí tham dự các hoạt động bên lề
  Thông tin liên hệ:
  Ms. Bích Ngọc
  Tel: +84 28 3622 2588 (ext, 176)
  Email:
   [email protected]

TỔNG QUAN VỀ PPV 2019

10 THÁNG 7, 2019