ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRỰC TUYẾN

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến ProPak Vietnam!

Sau khi bàn bạc và cân nhắc cẩn trọng cùng với hội đồng thành viên và đối tác, Informa Markets Vietnam đã đưa ra quyết định khó khăn nhưng cần thiết tại thời điểm này về việc dời ngày tổ chức triển lãm ProPak Vietnam 2020 cũng như sự kiện đồng hành Printech Vietnam. Triển lãm ProPak Vietnam sẽ được tổ chức từ ngày 28 – 30 tháng 7 năm 2021 tại Trung tâm triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC).

Hệ thống đăng ký tham quan trực tuyến sẽ được mở lại vào tháng 3/2021.

Chúng tôi hi vọng được đón tiếp quý vị tại ProPak Vietnam 2021!

TỔNG QUAN VỀ PPV 2019

10 THÁNG, 2020