THIỆP MỜI ĐIỆN TỬ

E-INVITATION (THIỆP MỜI ĐIỆN TỬ) là một phần đặc biệt trong chương trình của chúng tôi, được thiết kế cho các đơn vị triển lãm chỉ gửi riêng cho danh sách khách hàng mục tiêu tiềm năng của doanh nghiệp đến triển lãm.

Nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho khách tham quan nhận được thư mời điện thử gồm:

  • Nhận thẻ đeo vào cổng tại quầy riêng
  • Tặng bộ tài liệu chương trình hội thảo
  • Miễn phí tham dự BUSINESS LOUNGE – nơi diễn ra những buổi trao đổi kinh doanh giữa khách tham quan và đơn vị triển lãm. Cà phê và thức ăn sẽ được phục vụ tại quầy
  • Quà tặng triển lãm
  • Ưu tiên tham dự chương trình bên lề

E-INVITATION sẽ được mở 4 tháng trước khi sự kiện diễn ra! 

 

TỔNG QUAN VỀ PPV 2019

10 THÁNG 7, 2019