Heineken bổ nhiệm Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Tổng Giám đốc Điều hành Heineken Việt Nam

Thương hiệu bia nổi tiếng của châu Âu vừa bổ nhiêm 2 vị lãnh đạo mới cho thị trường Việt Nam và châu Á – Thái Bình Dương.

Thương hiệu bia nổi tiếng của châu Âu vừa bổ nhiêm 2 vị lãnh đạo mới cho thị trường Việt Nam và châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Alexander Koch, tân Tổng Giám đốc Điều hành của Heineken Việt Nam

Ông Jacco van der Linden sẽ là người kế nhiệm ông Dolf van den Brink, Chủ tịch khu vực châu Á – Thái Bình Dương đương nhiệm. Trước đó, vào ngày 11.2.2020, ông Dolf van den Brink đã được đề cử là thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty sắp tới và sẽ kế nhiệm ông Jean-François van Boxmeer ở vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Heineken toàn cầu từ  ngày 1.6.2020. Trong khi đó, ông Alexander Koch, hiện là Giám đốc Thương mại cấp cao của Heineken Việt Nam, sẽ tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc Điều hành của Heineken Việt Nam từ tháng 6.2020.

Ông Jean-François van Boxmeer, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Heineken, chia sẻ: “Tại thời điểm này, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn và sức khỏe của toàn bộ nhân viên để cùng Công ty ứng phó với đại dịch COVID-19 chưa từng có tiền lệ. Đồng thời, chúng tôi cũng phải chuẩn bị kế hoạch cho tương lai qua việc bổ nhiệm các vị trí quan trọng này”.

Ông Jean-François van Boxmeer cũng nói thêm: “Cả Jacco và Soren đều có những thành tích xuất sắc về quản trị doanh nghiệp và cả hai đều là những nhà lãnh đạo tài tình về phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng thương mại. Chúng tôi tin rằng Jacco và Soren sẽ có những đóng góp quý báu cho Ban Điều hành của Tập đoàn thông qua việc điều hành hoạt động kinh doanh và các công ty thành viên trong khu vực họ quản lý”.

Nguồn: Nhip Cau Dau Tu

TỔNG QUAN VỀ PPV 2019 

10 THÁNG 7, 2019