Linh hoạt chuyển đổi chuỗi cung ứng và cơ cấu sản phẩm để ứng phó với các biến động trên quy mô toàn cầu

 

Buổi sáng: 09g30 – 12g00: Seminar + Tọa đàm

09g30 – 10g00

Keynote speech – Các biến động toàn cầu hiện nay & nhu cầu cần tìm giải pháp để ứng phó kịp thời, giúp giảm rủi ro & nắm bắt cơ hội
10g00 – 10g30Phương pháp & case study trong tìm kiếm, đa dạng hóa các bên cung ứng và đa dạng hóa thị trường sản phẩm
10g30 – 11g00Tea-break, Networking, thảo luận nhóm và trao đổi
11g00 – 12g00Tọa đàm, hỏi đáp với chuyên gia và đại diện nhà nước

 

Buổi chiều: 13g30- 16g00: Case Study + Interactive Workshop

13g30 – 14g15

Các phương pháp giúp đa dạng hóa & tối ưu sản phẩm, tiếp cận các thị trường mới + thảo luận

14g15 – 14g45Case Study về đa dạng hóa & tối ưu sản phẩm
14g45 – 15g00Tea-break & Networking
15g00 – 16g00Workshop tương tác – lên concept đa dạng hóa sản phẩm & bao bì với sản phẩm cụ thể

TỔNG QUAN VỀ PPV 2019 

10 THÁNG 7, 2019