THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Press Release

8 March, 2020

07 February, 2020

07 Tháng 2, 2020

CẬP NHẬT CÁC XU HƯỚNG MỚI NHẤT CỦA NGÀNH CHẾ BIẾN VÀ BAO BÌ TẠI PROPAK VIỆT NAM 2020

Proin posuere, augue a viverra convallis, erat arcu vulputate dolor, quis euismod tortor leo quis est. Nullam egestas velit sed sagittis dapibus. Aliquam sed tincidunt tortor. In turpis nibh, sodales as a varius convallis ut, efficitur vestibulum odio. Mauris maximus isn’t euismod iaculis...

PROPAK Vietnam 2020 – The international processing and packaging exhibition and conference for Vietnam will make its strong return on 24 – 26 March, 2020 at Saigon Exhibition and Convention Center (SECC). The show gathers over 580 exhibition units from 31 different nations and regions, plus 8 international group pavilions and features a strong line-up of advanced products, technologies and solutions.

PROPAK Vietnam 2020 - Triển lãm và hội thảo về chế biến và đóng gói quốc tế tại Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ vào ngày 24 - 26 tháng 3 năm 2020 tại Trung tâm Hội Chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Chương trình quy tụ hơn 580 đơn vị triển lãm từ 31 quốc gia và khu vực khác nhau, cộng với 8 gian hàng nhóm quốc tế và có một loạt các sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến.

Press Release

8 March, 2020

07 February, 2020

07 Tháng 2, 2020

CẬP NHẬT CÁC XU HƯỚNG MỚI NHẤT CỦA NGÀNH CHẾ BIẾN VÀ BAO BÌ TẠI PROPAK VIỆT NAM 2020

Proin posuere, augue a viverra convallis, erat arcu vulputate dolor, quis euismod tortor leo quis est. Nullam egestas velit sed sagittis dapibus. Aliquam sed tincidunt tortor. In turpis nibh, sodales as a varius convallis ut, efficitur vestibulum odio. Mauris maximus isn’t euismod iaculis...

PROPAK Vietnam 2020 – The international processing and packaging exhibition and conference for Vietnam will make its strong return on 24 – 26 March, 2020 at Saigon Exhibition and Convention Center (SECC). The show gathers over 580 exhibition units from 31 different nations and regions, plus 8 international group pavilions and features a strong line-up of advanced products, technologies and solutions.

PROPAK Vietnam 2020 - Triển lãm và hội thảo về chế biến và đóng gói quốc tế tại Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ vào ngày 24 - 26 tháng 3 năm 2020 tại Trung tâm Hội Chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Chương trình quy tụ hơn 580 đơn vị triển lãm từ 31 quốc gia và khu vực khác nhau, cộng với 8 gian hàng nhóm quốc tế và có một loạt các sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến.

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG