[INFOGRAPHIC] Ngành Bao Bì Việt Nam Hậu Covid-19 Sẵn Sàng Cho Trạng Thái "Bình Thường Mới"

Trong 6 tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và gây ảnh hưởng đến tất cả các ngành kinh tế trên thế giới, ngành hàng tiêu dùng cũng không ngoại lệ. Tìm hiểu hành vi tiêu dùng và cập nhật xu hướng cũng như hoạch định kế hoạch kinh doanh mới là một trong những mắc xích chủ chốt giúp doanh nghiệp ngành bao bì vượt qua cuộc khủng hoảng và định vị thương hiệu trên thị trường.

Việc thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc trực tiếp tuy nhiên lại ảnh hưởng tích cực đến việc tiêu thụ một số mặt hàng như thực phẩm tiện lợi, thực phẩm dinh dưỡng…Từ đó nhu cầu về bao bì đóng gói cũng tăng hơn trước.

TẢI VỀ INFOGRAPHIC

Nguồn: