[Webinar] Công nghệ Spin Shot trên máy phóng nhãn Fuji Seal và những lợi ích đem lại

Ngày: 2 tháng 6, 2021 (Thứ 4)
Thời gian: 14:00 – 16:00 (GMT +07:00, giờ VN)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt & Tiếng Anh
Tổ chức bởi: Công ty TNHH Fuji Seal Việt Nam & Công ty Informa Markets Vietnam

CHƯƠNG TRÌNH

THÔNG TIN DIỄN GIẢ

Mr. Chanasit Buranapong
Regional Machinery Sales Manager from Fuji Seal Engineering Co., Ltd​

Liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin:

Ms. Alice Tran
T: 
+84 28 3622 2588 (ext. 112)
E: [email protected]

ĐĂNG KÝ NGAY!