Xuất khẩu nông sản lập kỷ lục

Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt trên 48,6 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Bộ NNPTNT đặt mục tiêu xuất khẩu năm 2022 đạt con số 49 tỷ USD.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) vừa có báo cáo tổng kết ngành nông nghiệp năm 2021 và đưa ra những nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022. Theo đó, năm 2021, giá trị gia tăng toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng 2,85-2,9%.

Thị trường tiêu thụ nông sản tiếp tục phát triển, thị trường trong nước được mở rộng hơn. Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 đạt mức cao kỷ lục trên 48,6 tỷ USD, có 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 6 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỷ USD (gỗ và sản phẩm gỗ; tôm; rau quả; hạt điều; gạo, cao su).

Đối với chăn nuôi, sản lượng thịt các loại năm 2021 đạt 6,69 triệu tấn, tăng 3,2% so với năm 2020; sữa tươi đạt trên 1,2 triệu tấn, tăng 10,5%; trứng 17,5 tỷ quả, tăng 5,1%.

Với thủy sản, tổng sản lượng đạt trên 8,73 triệu tấn, tăng 1% so với năm 2020. Trong đó, khai thác trên 3,9 triệu tấn tăng 0,9%, nuôi trồng 4,8 triệu tấn tăng 1,1%.

Bộ NNPTNT đánh giá việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong năm 2021 đi vào thực chất, hiệu quả hơn; quy mô và trình độ sản xuất được nâng cao, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa trên cơ sở phát huy các lợi thế từng vùng, miền, chuyển dịch theo hướng hiện đại.

Sang năm 2022, chỉ tiêu cơ bản của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm: tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành 2,8-2,9%; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 2,9-3%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản khoảng 49 tỷ USD.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Bộ NNPTNT cho biết sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Cụ thể, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các chiến lược: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi giai đoạn 2021-2030; kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và 4 quy hoạch ngành cấp quốc gia lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo theo chuỗi giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường, ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Bộ NNPTNT cũng khẳng định sẽ thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi nông nghiệp số; xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp giảm phát thải, sản xuất nguyên liệu đầu vào các ngành hàng nông nghiệp; tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính quản lý ngành nông nghiệp.

Nguồn: zingnews.vn